HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROCZNEJ SZKOŁY REGRESINGU W LUBLINIE

29 kwietnia 2016

Chętnych prosimy o kontakt z sekretariatem w celu potwierdzenia swojego udziału w zajęciach. Tematy poszczególnych spotkań zostaną udostępnione wkrótce. Więcej informacji o szkole w zakładce SuperSzkoły / Roczna Szkoła Regresingu.

 

ROCZNA SZKOŁA REGRESINGU

w Lublinie

1. „OCHRONA PSYCHICZNA I ENERGETYCZNA.”

Data: 23-24.04.2016, Godz.: 10-18

2. „EGZORCYZMY I ICH ZWIĄZEK Z KARMICZNĄ ENERGIĄ WIARY.”

Data: 21-22.05.2016, Godz.: 10-18

3. „ŚMIERĆ EMOCJONALNA, ŚMIERĆ MENTALNA, ŚMIERĆ FIZYCZNA.

UPADEK? ROZWÓJ? WYZWOLENIE?”

Data: 25-26.06.2016, Godz.: 10-18

4. „WYŻSZE JA – PRZYJACIEL, KTÓRY WIE LEPIEJ I NIGDY NIE ZAWIEDZIE.”

Data: 23-24.07.2016, Godz.: 10-18

5. „MOC POCHODZĄCA Z MAGII – WYBACZYĆ, UWOLNIĆ, UZDROWIĆ, ODZYSKAĆ SIEBIE.”

Data: 10-11.09.2016, Godz.: 10-18

6. „PRZEBACZENIE – KONIECZNY ELEMENT DO ZJECHANIA Z MENTALNO – EMOCJONALNEGO RONDA.”

Data: 15-16.10.2016, Godz.: 10-18

7. „NEGATYWNE PROGRAMY NABYTE W OKRESIE PRENATALNYM I OKOŁOPORODOWYM, SESJE PRENATALNE.”

Data: 12-13.11.2016, Godz.: 10-18

8. „BYCIE OFIARĄ – ŚWIADOMA REZYGNACJA Z TYCH WZROCÓW.”

Data: 17-18.12.2016, Godz.: 10-18

9. „MIŁOŚĆ – SUBTELNA, ŁAGODNA, SILNA JAK SKAŁA MOC OCHRONNA.” Data: 21-22.01.2017, Godz.: 10-18

10. „PROWOKATOR I MANIPULATOR – JAK ROZPOZNAĆ I UZDROWIĆ TEN ASPEKT SIEBIE.”

Data: 11-12.02.2017, Godz.: 10-18

11. „JEŚLI MYŚLISZ, ŻE MOŻESZ, TO MOŻESZ – ZARADNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ.”

Data: 04-05.03.2017, Godz.: 10-18

12. „ZGODA KROKIEM DO HARMONII W RODZINIE, PRACY, ZWIĄZKACH.” Data: 22-23.04.2017, Godz.: 10-18

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Rocznej Szkoły Regresingu

1. Chętni zapisani na listę, mają obowiązek potwierdzania swojej obecności najpóźniej tydzień przed każdymi zajęciami.

Tel. 607 232 757, e-mail: zlotysrodek@interia.pl.

2. Istnieje możliwość odwołania zajęć, w przypadku gdy grupa będzie za mała do ich prowadzenia.

3. Do grupy można dołączyć w każdej chwili. Można również przyjść tylko na wybrany przez siebie temat. Ukończenie pełnych 12 spotkań RszR wiąże się z możliwością zdobycia licencji Regresera, po uprzednim przejściu weryfikacji wewnętrznej przeprowadzonej przez Elżbietę Starko oraz weryfikacji zewnętrznej u Leszka Żądło.

4. Opłaty:

* Osoby bez weryfikacji: 200zł (za zjazd)

* Regreserzy zweryfikowani: 180zł (za zjazd)

* Osoby uczestniczące 1 dzień w zajęciach: 120zł (za zjazd)

*Osoby, które uczestniczą tylko w samych wykładach: 120zł (za zjazd)